ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และศิษย์เก่า ลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลคณะครุศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และศิษย์เก่า ลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลคณะครุศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี และศิษย์เก่า ลงทะเบียนในฐานข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (สังกัดคณะครุศาสตร์) ตามรายละเอียดที่ให้ไว้นี้
หากมีปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลระบบ
------------------------------------------------------------
แจ้งปัญหาการลงทะเบียน
     1) หากลงทะเบียน ไม่ได้ เนื่องจากระบบแจ้งว่า รหัสประจำตัวประชาชน หรือ รหัสนักศึกษา ได้ลงทะเบียนแล้ว ซึ่งหมายความว่า มีนักศึกษาได้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน หรือ รหัสนักศึกษา ไปแล้ว - ในเบื้องต้น แจ้ง ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน และ รหัสนักศึกษา ที่ถูกต้องของตนเอง มาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     2) ลงทะเบียนแล้วเข้าตรวจสอบไม่ได้ เนื่องจากระบบแจ้งว่า รหัสประจำตัวประชาชน หรือ รหัสนักศึกษาไม่ถูกต้อง ซึ่งหมายความว่า ได้ลงทะเบียนแล้ว แต่อาจป้อนข้อมูลผิดพลาด (โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบ) - สำหรับกรณีนี้ แจ้ง ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน และ รหัสนักศึกษา ที่ถูกต้องของตนเอง มาที่ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.