คณะครุศาสตร์ เปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ เปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มีบริการให้คำปรึกษานักศึกษาแบบออนไลน์ การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ หรือการให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนศึกษาต่อ การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น 
------------------------------------------------------------
สามารถเข้ารับการปรึกษาตามรายละเอียดที่ให้ไว้ 
หมายเหตุ - บัญชีในการเข้าใช้งาน ใช้บัญชีเดียวกับระบบฐานข้อมูลนักศึกษา / ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์