ติดตามข่าวสาร และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบบ Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้บัณฑิตครู

ติดตามข่าวสาร และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบบ Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้บัณฑิตครู

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และศิษย์เก่า สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา ความรู้ หนังสือ สื่อการสอน การรับสมัครงาน การเตรียมสอบ และการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
------------------------------------------------------------
ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ 
หมายเหตุ - บัญชีในการเข้าใช้งาน ใช้บัญชีเดียวกับระบบฐานข้อมูลนักศึกษา / ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์